A A A

Ustawa śmieciowa (UCPG)

Centrum Kultury i Rozwoju Karkonoszy informuje

    Ponieważ dnia 1 lipca wchodzi w życie tzw. ustawa śmieciowa (UCPG) przypominamy o tym iż z końcem marca 2013 (10 dni!) upływa ostateczny termin rozwiązywania umów z przedsiębiorstwami z którymi do tej pory wiązała nas umowa o wywóz śmieci.
    Sporo osób w Jeleniej Górze podpisało umowy z przedsiębiorstwem SIMEKO sp. z o.o. Z informacji udzielonych nam drogą emailową przez Annę Sprutta (SIMEKO) wynika iż umowy z SIMEKO należy rozwiązać do końca marca 2013 zgodnie z warunkiem 3-miesięcznego terminu wypowiedzenia zwartego w w/w umowie. należy to zrobić bez względu na to co sądzimy o działalności tego przecież wzorowego przedsiębiorstwa. Od 1 lipca 2013 roku nie będziemy już nigdy decydować o tym której firmie zlecimy wywóz i utylizację naszych śmieci.
    Nieciekawie natomiast dla mieszkańców okolicznych miast i gmin przedstawia się sprawa pojemników na odpady. Każdy mieszkaniec miasta Jelenia Góra poza opłatą za wywóz śmieci prawdopodobnie zapłaci dodatkowo za dzierżawę pojemników. W przypadku pojemników do zbiórki selektywnej opłata ta dla odbiorców indywidualnych może być nawet wyższa niż sam podatek od śmieci. Centrum Kultury i Rozwoju Karkonoszy szacuje iż w skrajnych przypadkach sięgnie ona nawet kilkuset złotych miesięcznie (!) dla jednego domu.
Kwestia ewentualnego pokrywania kosztów dzierżawy/zakupu pojemników wynika bezpośrednio z treści ustawy:

Art. 5 ust. 1 pkt 1 UCPG nakłada obowiązek wyposażenia nieruchomości w pojemniki do zbierania odpadów komunalnych na właściciela nieruchomości. Skoro jest to obowiązek właściciela, a nie gminy, to:
- opłata pobierana przez gminę nie obejmuje wyposażenia nieruchomości w pojemniki do zbierania odpadów komunalnych, ani
- nie jest to obowiązek przedsiębiorcy odbierającego odpady na zlecenie gminy.

    Widać więc iż art. 6r ust. 4 UCPG dopuszcza także świadczenie przez gminę/miasto, przedsiębiorstwo prywatne, usług dodatkowych w zakresie odbierania śmieci i odpadów od właścicieli nieruchomości, lecz być może za dodatkową opłatą. Do takich dodatkowych usług może należeć koszt dostarczenia pojemników do zbierania odpadów czy ich mycie. Ustawa nie zabrania również pobierania innych opłat np. paliwowej. manipulacyjnej itp. itd. Ponieważ przewidywalność władz większości karkonoskich gmin jest bardzo niska, to można założyć że warunki przetargów skrajnie słabo zabezpieczą mieszkańców przed różnymi manipulacjami przedsiębiorstwa które wygra lokalny przetarg. Trzeba pamiętać że opłaty dodatkowe mimo że nie wynikają bezpośrednio z ustawy będą faktycznie obligatoryjne.

W naszym serwisie można pobrać wzór Rozwiązania Umowy z przedsiębiorstwem SIMEKO.
Wzory rozwiązań umów z innymi przedsiębiorstwami komunalnymi będziemy zamieszczać na prośbę czytelników.

wzór rozw. umowy o wywóz odpadów z SIMEKO (format ODT - komputerem)►►►

wzór rozw.umowy o wywóz odpadów z SIMEKO (format DOC - komputerem)►►►

wzór rozw. umowy o wywóz odpadów z SIMEKO (format PDF ręcznie)►►►