A A A

Plan dla Jagniątkowa

    Bierzemy aktywny udział w tworzeniu MIejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla Jagniątkowa - Jelenia Góra, w tym dziale można zapoznać się ze zgłaszanymi przez nas uwagami do tego projektu.


Uwagi zgłoszone przez nas w dniu18 września do Urzędu Miasta - Wydział Urbanistyki

dokument z uwagami naszego autorstwa w formacie PDF do pobrania (3 strony) ►►►

 

Dokument opublikowany przez Urząd Miasta do którego odnoszą się nasze uwagi:

Link do całego projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla Jagniątkowa ►►►

 

Pliki graficzne do w/w PZP:

JAG_mpzp_WYL2_CALY.jpg

JAG_mpzp_wyl2_zainwest_caly.jpg

 

Aktualizacja:


   Informujemy że nasze poprawki i uwagi wniesione do Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla Jagniątkowa zostały w całości uwzglęnione.  Jednak problem blędnie wytyczonych granic Karkonoskiego Parku Narodowego pozostaje nadal otwarty, Rada Miasta nie ma prawa zmieniać/poprawiać granic parku, nawet jeżeli problem wynika wyłącznie z błędu rysunkowego. Sprawę należy zgłosić do Ministerstwa Środowiska co postaramy się jak najszybciej zrobić. Będziemy informować o postępach.

Uwzględnione zmiany w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego dla Jagniątkowa  ►►►

Uchwalony finalny  Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla Jagniątkowa ►►►