A A A

Majątek Fundacji

       Fundacja Centrum Kultury i Rozwoju Karkonoszy nie posiada obecnie żadnego majątku trwałego, poza środkami przekazanymi przez Fundatora w celu powołania fundacji.

       Siedzibą Fundacji Centrum Kultury i Rozwoju Karkonoszy jest budynek w Jeleniej Górze przy ul. Michałowickiej 3  "Willa Jagniątków", pomieszczeń użycza nieodpłatnie Fundator.