A A A

Gdzie jest najcieplej

KLIMAT - WARUNKI TERMICZNE

Najważniejszym czynnikiem wywierającym wpływ na średnią temperaturę roczną i temperaturę kolejnych miesięcy jest wysokość nad poziomem morza. Według danych z wieloletnich serii pomiarowych średnia roczna temperatura powietrza wynosi 6,90C w Jeleniej Górze, 7,1 0C w Cieplicach, 5,60C w Szklarskiej Porębie i 2,00C na Szrenicy. Na terenie Nadleśnictwa Szklarska Poręba należy oczekiwać, że najwyższa średnia roczna temperatura około 7,50C występuje na wypukłych formach terenu i stokach górskich na wysokości około 100 m ponad dnem Kotliny Jeleniogórskiej, około 7,00C w dnie kotliny i następnie równomiernie spada z wysokością, do około 3,00C na wysokości 1160 m n.p.m. Należy zaznaczyć, że średnia roczna temperatura we wklęsłych formach terenu (doliny i kotliny) jest obniżona o około 0,5 do 1,00C w stosunku do leżących na tej samej wysokości form wypukłych (wierzchowiny i stoki). Najchłodniejszym miesiącem jest styczeń (-2,1; -2,2; -2,9 i -6,30C odpowiednio w Jeleniej Górze, Cieplicach, Szklarskiej Porębie i Szrenicy), a najcieplejszym lipiec (16,0; 16,6; 14,6 i 10,10C). Z przytoczonych danych wynika, że spadek temperatury z wysokością jest silniej wyrażony w lecie (0,610C na 100 m), gdy większe jest ogrzewanie powierzchni podłoża przez promieniowanie słoneczne i wyraźnie słabszy w miesiącach zimowych (0,430C na 100 m), gdy silniejsza jest tendencja do tworzenia się inwersji temperatury (Sobik, Błaś, 1999).


Komentarz:  Tak więc wyraźnie widzimy że Jagniątków położony  około 150 m powyżej dna Kotliny Jeleniogórskiej, dodatkowo chroniony przed wiatrami ze strony Izerów i podgrzewany przez południowy fen i północny "efekt cofki ciepłego powietrza", jest PO PROSTU NAJCIEPLEJSZYM MIEJSCEM KARKONOSZY.


Całość dostępna jest tutaj ->>>