A A A

Budowa kanalizacji

Budowa kanalizacji w Jeleniej Górze, a prawa właścicieli nieruchomości

    Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji "Wodnik" Sp. z o. o. w Jeleniej Górze prowadzi obecnie inwestycje kanalizacyjne w Cieplicach i Sobieszowie. Z informacji posiadanych przez Centrum Kultury i Rozwoju Karkonoszy wynika, iż projekt kanalizacji zmienia się dynamicznie, co nie dziwi w przypadku inwestycji położonych w górzystym terenie o podłożu granitowym.
   Jednak inwestor nie informuje właścicieli działek przez, które przebiegać ma nitka kanalizacji o tym, że należy im się nie tylko odszkodowanie za ewentualne zniszczenia nasadzeń: drzew, krzewów, rabatek warzywnych, zabudowy ogrodowej, garaży czy nawet domów ale też wynagrodzenie za dzierżawę gruntu. Trudno się temu dziwić, inwestor to przedsiębiorstwo i dba o swoje interesy.  My natomiast jako organizacja społeczna czujemy się w obowiązku poinformować  właścicieli posesji, iż ich zgoda na inwestycję nie oznacza zgody na darmowe użytkowanie terenu przez inwestora. Wynagrodzenie w formie jednorazowej wypłaty lub czynszu za dzierżawę (np. rocznego) należy im się bez względu na to czy wyrazili zgodę na przebieg kanalizacji czy też jej nie wyrazili. Centrum Kultury i Rozwoju Karkonoszy przygotowało gotowe wzory dokumentów, wniosków itp. które zamieszczone zostały poniżej.
    Dokumenty te, służące zabezpieczaniu naszych roszczeń do przywrócenia stanu pierwotnego naszej nieruchomości warto przedłożyć do podpisania inwestorowi bądź jego upoważnionemu wykonawcy. Natomiast umowy o dzierżawę to kwestia indywidualnych rozwiązań prawnych więc nie jesteśmy w stanie przygotować wzoru takiej umowy. Powinna ona zawierać co najmniej jedną mapkę, ustaloną kwotę i okresy wypłaty oraz zakres dzierżawy. Należy przy tym pamiętać, że nasze milczące przyzwolenie na przebieg kanalizacji przez posesję może mieć wiele negatywnych dla nas skutków:

  • brak możliwości budowy czegokolwiek nad linią przebiegu kanalizacji (również tzw. małej architektury np. murków, altan ogrodowych itp.)
  • brak możliwości roszczeń po upływie określonego czasu zasiedzenia (od 15 do 30 lat)
  • wpisanie się właściciela kanalizacji tzw. służebności do księgi wieczystej naszej nieruchomości (po tzw. zasiedzeniu)
  • uciążliwość, z którą ciężko będzie walczyć (brak możliwości technicznej przeniesienia instalacji w przyszłości)

 

    To tylko niektóre z grożących nam konsekwencji nie uregulowania umową udostępniania naszej nieruchomości. Milcząca zgoda powoduje, że inwestor może robić właściwie wszystko. Dlatego warto przygotować umowę i protokół:

  • umowa udostępniania nieruchomości na prace związane z budową inwestycji (warunki, zasady, określenie ukończenia czasu prac,sposób odbioru prac i zapis o odszkodowaniach za niedopełnienie w/w warunków)
  • protokół odbioru, który powinien być integralną częścią w/w umowy

 

    Radzimy właścicielom pilnować wynegocjowania tych dokumentów oraz ich podpisania przez inwestora i wykonawcę przed wejściem na naszą nieruchomość. Pozwolą nam one zaspokoić ewentualne straty poniesione przy inwestycji. Inwestycja ta jak większość inwestycji w naszymi mieście jest prowadzona niechlujnie i bez przestrzegania wielu zasad zdrowego rozsądku. Dobrym przykładem niech będzie ostatnio poruszana kwestia poziomu wód gruntowych i ich ciśnienia. Część Sobieszowa położona w jest w dolinie i ciśnienie płytkich wód gruntowych jest wysokie. Inwestor nie przeprowadził żadnych prac badawczych w tym zakresie. Poskutkuje to z pewnością naruszeniem płytkich warstw wodonośnych i pojawieniem się mnóstwa nowych źródeł wody w dolinie rzeki Wrzosówki. Projektanci nie zastrzegli nawet, iż warstwy gruntu muszą być odtworzone co w przypadku ich nieprawidłowego zasypywania stworzy podziemne tamy dla wody gruntowej zmierzającej prostopadle do budowanej inwestycji. Musimy wiedzieć, iż pechowe rozkopanie czy przewiert przez warstwę wodonośną na naszej działce spowoduje prawdopodobnie jej stały i długoletni (wieczny?) wyciek. Wycieku takiego nie można w prosty sposób zlikwidować. Można jedynie ograniczyć jego skutki (podcieki pod fundamenty domu, piwnicy, wypływ na ogródek) przez wykonanie drenażu, rowu itp. oraz odprowadzenie tej wody np. do rzeki. Niestety za to będziemy słono płacić, ponieważ odprowadzanie wody do rzeki z naszej nieruchomości podlega regulacji i opłacie (o czym spora część mieszkańców nie wie). Takie wycieki mogą pojawić się wtedy gdy wykonawca inwestycji już będzie daleko.

   W przypadku braku umowy należy pamiętać, że roszczenie o wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z rzeczy przedawnia się z upływem 10 lat. Zatem w sytuacji, gdy urządzenia/instalacje/budowle na naszym gruncie pojawiły się wcześniej, nie możemy już liczyć na wynagrodzenie za cały okres bezumownego korzystania z gruntu, lecz tylko za ostatnie 10 lat. Za taki okres należy też kierować swoje roszczenie. Przypominamy również, iż wynagrodzenie za użytkowanie nieruchomości należy się wyłącznie za przebieg przez naszą nieruchomość kanalizacji z innych posesji. Za nasze przyłącze do kanalizacji nie możemy wnioskować o np. stały czynsz za użytkowanie, jednak nawet wykonanie naszego przyłącza powinno być uwarunkowane umową zawierającą warunki jego wykonania, sposób doprowadzenia do porządku terenu inwestycji itp.
      Inwestycji tej będziemy się bacznie przyglądać, ewentualne uwagi, informacje i pytania prosimy kierować do nas na adres info@sobieszow.org

Poniżej darmowy pakiet biurowy Libre Office (zawiera polską wersję jezykową)  za pomocą którego możesz edytować powyższe pliki w komputerze. Pakiet ten tworzą niedopłatnie informatycy z całego świata i może byćwykorzystywany również komercyjnie np. w przedsiębiorstwie.

Pobierz instalator pakietu biurowego LibreOffice (~ 200MB Linux/Windows/Mac) ►►►

Pobierz instalator pakietu biurowego LibreOffice (~ 200MB Windows - Polska wersja) ►►►

 

Uwaga!!! Poniższe dokumenty nie stawowią Porady Prawnej w świetle przepisów, są jedynie wzorami pozwalającymi zapoznać się z formułą przygotowania tego typu dokumentów. Fundacja Centrum Kultury i Rozwoju Karkonoszy nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy prawne oraz ich skutki w przypaku użycia poniższych wzorów.

Przykładowe wzory dokumentów: